RealMaddeee

SPECTRUMONE BULL

Lång
OMXSTO:SPEONE   SPECTRUMONE AB
Vändningen efter dagens sjuka 43% (!). Alla indikatorer visar bull, just nu. Checka in grafen och kommentera funderingar och frågor. Tack!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.