AndersEriicsson

Teknisk analys med Fundamental?

OMXSTO:SPEONE   SPECTRUMONE AB
Går TA ihop med FA?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.