Finanssocionomen

Bullish!!

Lång
Finanssocionomen Uppdaterad   
OMXSTO:SPEONE   SPECTRUMONE AB
Seems very bullish to me :)
Comment if you have questions!

No financial advice!
Handel aktiv: still strong :)
Trade stängt: målet nått: :=)

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.