Linus3230

Spermosens - Konsolidering i väntan på uppgång

Lång
NGM:SPERM   SPERMOSENS
Jag tycker att spermosens ser mycket intressant ut. Vi befinner oss just nu i en oerhört stark stödzon där köpare och säljare möts på mitten. Jag tror att så fort vi får momentum så bör motstånden på 14 och 15 kronor brytas. Jag sätter en längre målkurs på 18-19 SEK. Men motstånden på väg dit bör även ses som take profit nivåer. Blir mer av en långlggare, jag har mätt ut tidigare perioder där priset gått i sidledes innan vi fick ryck uppåt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.