Linus3230

Spermosens - Ännu en uppsving?

Lång
NGM:SPERM   SPERMOSENS
Senast gjorde vi 45% , Entry blir 12,5-12,7 SEK och viktigt att detta området inte bryts. Vi har ett motstånd som blir vår målkurs, cirka 16% uppsida.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.