Linus3230

Spermosens - Ännu en uppsving?

Lång
NGM:SPERM   SPERMOSENS
Senast gjorde vi 45% , Entry blir 12,5-12,7 SEK och viktigt att detta området inte bryts. Vi har ett motstånd som blir vår målkurs, cirka 16% uppsida.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.