Erikramberg

Risky play i SPOT

Lång
NYSE:SPOT   Spotify Technology S.A.
Spotify har som många andra techbolag tagit mycket stryk på sistone. En studs på denna nivån (0.618 fib) hade varit positivt och indikerat uppsida. Kör en tight stop-loss på denna.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.