Metrofinans

Sunpower. Power of Fusion ;)

NASDAQ:SPWR   SunPower Corporation
RSI: Låg RSI Översåld på otrolig kort tid med ca 19% under en dag
MACD: Blå linje slagit igenom sig uppfrån ner mot röd men blå visar en stark och posetiv återhämtning och är påväg att slå tillbaka nerifrån upp mot röd-.
SMA: SMA 100 tenderar att vara stöd runt 46 USD.
EMA: 9. 21. 50 har halkat efter. Får vi en återhämtning så fortsätter vi uppåt igen
Stöd. 46 USD Nästa Stöd ifall vi faller igenom 41.50
Motstånd: 54 USD

Mål: 70 dollar.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.