Metrofinans

Sunpower. Power of Fusion ;)

NASDAQ:SPWR   SunPower Corporation
RSI: Låg RSI Översåld på otrolig kort tid med ca 19% under en dag
MACD: Blå linje slagit igenom sig uppfrån ner mot röd men blå visar en stark och posetiv återhämtning och är påväg att slå tillbaka nerifrån upp mot röd-.
SMA: SMA 100 tenderar att vara stöd runt 46 USD.
EMA: 9. 21. 50 har halkat efter. Får vi en återhämtning så fortsätter vi uppåt igen
Stöd. 46 USD Nästa Stöd ifall vi faller igenom 41.50
Motstånd: 54 USD

Mål: 70 dollar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.