pikebay

đŸ» fest eller?

Kort
SP:SPX   S&P 500 Index
Jag klottrar lite på en rsi oscillator som kan användas både för att hitta lång och kort entries och exits. Tyvärr gråter min aktieportfölj just nu men jag hoppas på en fin rekyl uppåt snart.
FrÄnsÀgelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.