pikebay

đŸ» fest eller?

Kort
SP:SPX   S&P 500 Index
Jag klottrar lite pÄ en rsi oscillator som kan anvÀndas bÄde för att hitta lÄng och kort entries och exits. TyvÀrr grÄter min aktieportfölj just nu men jag hoppas pÄ en fin rekyl uppÄt snart.
FrÄnsÀgelse av ansvar

Informationen och publikationerna Àr inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av rÄd eller rekommendationer som tillhandahÄlls eller stöds av TradingView. LÀs mer i AnvÀndarvillkoren.