jan9011

S&P500

Kort
SP:SPX   S&P 500 Index
S&P500 och tankar om den. Dubbeltopp nu, ev uppstick till 3040 med svans alt. bearish engulfing skulle kunna starta rekyl nedåt och då kan det dra enl . teori som jag ritat upp?
Blir det inget omslag som jag tänkt kan det dra upp mot 3090?
Kommentera: Uppsticket mot 3040 kom aldrig utan det blev tyup Dubbeltopp formation istället.
Här kommer nu mina tankar om fortsättning på S&P

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.