KalleZen

SPX 30m

Kort
SP:SPX   S&P 500 Index
Negativ divergens i RSI, ett ben ner mot fibbnivåer (utritade) med flera targetområden.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.