Tradingdesken

SP500 2021-10-25

SP:SPX   S&P 500 Index
Det börjar bli en del otäppta gap och en negativ divergens på RSI2. Jag tror fortfarande på ett mindre nedställ. 4500 kan mycket väl räcka.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.