ricksignal

korelationen mellan sp500 & btc

TVC:SPX   S&P 500 Index
jag har markerat bitcoins toppar och bottnar i sp500 , det visar att de har inte så mkt korrelerat när det gäller toppar och bottnar, vad tror ni? har btc toppat nu för denna cykel?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.