ricksignal

sp500 longterm since 1890

Lång
TVC:SPX   S&P 500 Index
ännu längre tillbakas i tiden, hoppas 5 försätter några år till, därefter go down to the hell kan jag lova

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.