UnknownUnicorn3440612

SPX gap close

Lång
SP:SPX   S&P 500 Index
Filled gap and ready to bounce!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.