ricksignal

sp500 longterm since 1890

Lång
TVC:SPX   S&P 500 Index
förhoppningsvis så har vi minst 5 år kvar till bullmarketen sen 2009

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.