Bjorsa

S&P 500 dealbreaker

SP:SPX   S&P 500 Index
S&P 500 ser ut att tveka/ladda för ett fall eller en rekyl.
Det är mycket snack om S&P 500 nu att indexet har tappat mycket.
Tror på sikt att vi kommer se mer fall. Väntar bara på utbrott från området den är i nu.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.