Bjorsa

S&P 500 dealbreaker

SP:SPX   S&P 500 Index
S&P 500 ser ut att tveka/ladda för ett fall eller en rekyl.
Det är mycket snack om S&P 500 nu att indexet har tappat mycket.
Tror på sikt att vi kommer se mer fall. Väntar bara på utbrott från området den är i nu.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.