Tradingdesken

SP500 2021-10-22

SP:SPX   S&P 500 Index
Första dagen sedan 13e oktober som priset inte har en dagsclose över föregående dags högsta. Dagen stängde även som en doji med långa svansar. Detta kan vara toppen för nu och en rekyl är att vänta nästa vecka. För att bekräfta detta är det önskvärt om priset stänger under 4522 på måndag.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.