Tradingdesken

SP500 2021-10-26

SP:SPX   S&P 500 Index
Första negativa candlen sedan uppgången startade den 13e oktober. Även om fredagens candle skvallrade om att en topp var nära, har dagens candle skapat en gravestone doji . En negativ doji i kombination med negativ divergens, gap upp på morgonen och priset vänder nästan exakt på 4600. Detta är den första riktiga omslagscandlen och en rekyl skulle vara välbehövligt. Om det fortsätter upp här utan någon rekyl eller paus kommer fallet bli desto större än ett par procent som jag spekulerar i för tillfället. Morgondagen blir spännande!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.