Swedishdaytrader

US500,KÖP

Lång
TVC:SPX   S&P 500 Index
S&P 500
Handel över nivån 4 300 stöder köp genom att inrikta sig på nivå 4625
Köputsikterna förblir på plats om inte min dag är stängd under 4300.-nivån
Handel aktiv
Trade stängt: Stopp nått
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.