Swedishdaytrader

US500,KÖP

Lång
Swedishdaytrader Uppdaterad   
TVC:SPX   S&P 500 Index
S&P 500
Handel över nivån 4 300 stöder köp genom att inrikta sig på nivå 4625
Köputsikterna förblir på plats om inte min dag är stängd under 4300.-nivån
Handel aktiv
Trade stängt: Stopp nått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.