ricksignal

korelationen mellan sp500 & dollar

TVC:SPX   S&P 500 Index
jag har markerat dollars topp och bottnar här i sp500 men sp500 har inte haft någon skarp rekyl hittils efter dollars ökning, en rekyl på minst 5 % behövs

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.