Tradingdesken

SP500 2021-10-21

SP:SPX   S&P 500 Index
Är SP500 på väg mot ännu en grön dag?

Priset är uppe och brottas med ATH. Kombination med att RSI2 är på höga nivåer och att priset inte ännu har tagit en återhämtningspaus tror jag det krävs en rekyl innan priset etablerar sig på ATH. Jag tror dock inte att rekylen blir allt för djup. 4440 kanske räcker, eller ännu högre upp än så.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.