SMARTBMONEY

US500 Ser ut att tappa momentum

SP:SPX   S&P 500 Index
Trappan upp och hoissen ner är ett käntv begrepp i finance världen .. Ska bli spännande att se vad som kommer ske först sanolikheten att den blir ner på fed är nog mindre men när alla rapporter r klara har vi inegt som triggar pos förän i q2 så fram tills dess 6 mån ungefär är de ner som gäller djupare än djupast

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.