jan.palmberg.3

På väg mot dubbeltopp?

SP:SPX   S&P 500 Index
S&P500 i trendkanal där kanaltak och tidigare topp möts

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.