Tradingdesken

SP500 2021-12-03

SP:SPX   S&P 500 Index
SP500 brottas med fib 50 och har dessutom en positiv divergens på RSI 2. Jag tror det blir en studs upp kommande vecka. 4607 är avgörande på ovansidan.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.