iamyasink

Förutspå nedgång

Utbildning
SP:SPX   S&P 500 Index
Jag vill dela med mig av en viktig grej att ta med sig. Speciellt hur man kan förbereda ett sådant fall som vi fick idag 13 september.

VIX (mäter volatilitet) och till höger har vi SP500 indexet.

Igår (den 12september) var VI BULLISH medan SP500 var BULLISH från den 12e september.

Slutsats:
Hade du sett detta hade marknaden redan talat om för dig vilken riktning den kommer att välja.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.