Tradingdesken

SP500 2021-10-06

SP:SPX   S&P 500 Index
Tror inte SP500 är klar på nedsidan. Target på 4230.