Tradingdesken

SP500 2021-10-06

SP:SPX   S&P 500 Index
Tror inte SP500 är klar på nedsidan. Target på 4230.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.