jan9011

S&P500

Kort
jan9011 Uppdaterad   
SP:SPX   S&P 500 Index
S&P500 och ett försök att använda Gann Wheel som jag är nybörjare på också!
Kommentera: Jag hade inte litat på mig själv utan trodde det skulle nedanför min 0-linje. Finns fler efter sträckorna men jag har plockat ut de jag trodde mest på.Min Fant.Fib kom in på 2351,75 , Gann ger 2348 , verklig blev 2347 och skulle infallit 20/12 enl. Ganns dagvärde. Väldigt nära kan man tycka! Får ta hänsyn till helger.
Reaktionsdagar:29/12 ; 5/1 ; 15/1 ; 23/1 ; 3/2 ; 11/2 ; 21/2
2653;2648;2624;
2597;2573;2546;2523
2496;2473;2446;2423
2397;2374;2348;2326;2300
2278:2252;2230;2204
2183;2158;2113
2091;2066;2045;2020
2000

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.