Tradingdesken

SP500 2021-09-27

SP:SPX   S&P 500 Index
Jag tror på ett litet nedställ i närtid. Det finns två alternativ som jag ser det.

Scenario 1 (mindre troligt): Priset ska göra en abc-rörelse med target på 4230.

Scenario 2 (mest troligt): Priset ska göra en högre botten, kanske att 4400 räcker för fortsatt bull.