kwest

Potentiell megafon och björnmarknadsbotten på S&P500

SP:SPX   S&P 500 Index
Historiskt sett så har det varit en bra investering att köpa S&P 500 under 2000 dagars glidande medelvärde.
Jag har identifierat ett megafonmönster och potentiell botten om vi får en djup björnmarknad som passerar 2000 dagars glidande medelvärde.
En grundare björnmarknad kanske istället bara testar medelvärdet utan att passera det, som vid covidkraschen. I så fall ogiltigförklaras även megafonen.

Jag tar ingen direkt trade baserat på den här informationen utan använder analysen mer som en visuell guide för framtida beslut (t.ex. att stänga andra blankningar eller gå lång aktiemarknaden).

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.