Tradingdesken

SP500 2021-10-01

SP:SPX   S&P 500 Index
Starkt köptryck på SP500 i fredags. Jag räknar dock inte med att rekylen är över ännu. Dels är priset inne i en abc-rörelse som är högst aktuellt ifall priset skapar en lägre topp början på veckan. ABC-rörelsen har target på 4230. Skapas det mot förmodan en högre botten, inväntar jag en köpsignal på SMACD för bekräftelse.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.