jan9011

SPX500

Lång
FX:SPX500   S&P 500 index
SPX500 : håll koll på möjlig HS-formaion

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.