eIIiotm

studs uppåt i sp500

Lång
eIIiotm Pro Uppdaterad   
BLACKBULL:SPX500   S&P 500 index
ett fvg som är har blivit fyllt, tror på några procent uppåt under veckan för att fylla det för att sedan fortsätta nedåt
Kommentera:
mitt i prick
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.