OANDA:SPX500USD   S&P 500-index
Trendar på fint uppåt nu, håller detta i sig så är nog botten satt för denna gång.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.