cackle

S&P Wave 5 heading into April 2nd

Kort
OANDA:SPX500USD   S&P 500-index
Velocities and duration from previous waves form a likely scenario if we go below 2572 during cash 03/27. Target is based on 7% annual increase from previous bottoms.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.