traz34

Blanka index i USA?

Kort
OANDA:SPX500USD   S&P 500-index
Den här bilden ser inte så positiv ut eller hur? Men vi traders... vi kortar bara marknaden. Vilket skulle vara DITT sätt att gå kort i det här läget?
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.