traz34

Blanka index i USA?

Kort
OANDA:SPX500USD   S&P 500-index
Den här bilden ser inte så positiv ut eller hur? Men vi traders... vi kortar bara marknaden. Vilket skulle vara DITT sätt att gå kort i det här läget?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.