skarremeistro

BLOCK LONG

Lång
NYSE:SQ   Block, Inc.
Block möter stöd på nedansidan samt likviditet som finns
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.