OMXSTO:STE_R   STORA ENSO OYJ SER. R
Stora Enso tappat ork igen? tittar runt 116 för ev. blankning

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.