jan9011

Stora Enso

Lång
jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:STE_R   STORA ENSO OYJ SER. R
Stora Ensos vandring mot 118:-???
Kommentera: Stora Enso kan gott få bryta ut nedåt i triangel för att hämta nya köpare på 106,5 nivå

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.