Investoz

SEATWIRL AB

Kort
OMXSTO:STW   SEATWIRL AB
Seatwirl är inne i en psykologisk marknadscykel och befinner sig just nu i en förnekelse fas som brukar vara i form av en kortsiktig rusning efter en kraftig nedgång som präglats av hög volatilitet. I denna korta uppgång är det "de sena" investerarna som tillträder. Kort efter denna fas kommer paniksfasen då dessa investerare oftast är kortsiktiga och hoppas att få komma in "billigt". Efter en ca -60% nedgång fullbordas kapitulationen, tät följt av ilska, som kännetecknas av korta rusningar och snabba tillbakagångar, vilket till slut leder till den sista fasen, depressionen. Den beräknas vara i slutet av november 2019. Anti Alternate Shark har en punkt D kring ca 60 kr och ser det som en målkurs i november.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.