dalahast

Seatwirl

Lång
OMXSTO:STW   SEATWIRL AB
Seatwirl gjort en fin uppgång och tagit sig över 200 nivån igen med fin volym.
Hoppas den inte sjunker under 200 igen. Det skulle inte vara någon styrkedemonstration direkt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.