inboxmover

Seatwirl Stchastic köpsignal och kurs möter Moving Averige stöd

Lång
OMXSTO:STW   SEATWIRL AB
Seatwirl Stchastic köpsignal och kurs möter Moving Averige stöd. Pil för uppgång.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.