TraderByChance

STWK: Flagga mot nya rekordhöjder?

Lång
OMXSTO:STWK   STOCKWIK FÖRVALTNING AB
Här ser vi Stockwik Förvaltning som håller på att flagga sig .
Om den bryter flaggan kommer jag gå in i en lång position för target 1.
Där hoppas jag på att den flaggar sig igen för att sen gå mot target 2 som skulle innebära ett nytt all time high.
Trade stängt: målet nått: Har inte varit aktiv här, men denna fick vi fin vinst på!

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.