amg_nik

Uppdatering: Investmentbolaget Svolder

Lång
OMXSTO:SVOL_B   SVOLDER AB SER. B
Svolder visar upp bra struktur efter att ha brutit ut från sitt intradagsmotstånd (diagonal vit linje) den 1:a mars och därifrån trejdat uppåt. EMA 50 ger riktigt bra långa signaler på 4h-TF. I konfluens med 50 EMA finns också 199-200kr-området som nu är vänt från motstånd till stöd i ett tydligt återtest under 22:a-24:e mars.

På dagliga grafvyn är den positiva trenden nästan övertydlig. 200-day EMA pekar där stadigt uppåt och 50-day EMA ger bra stöd åt rekyler.

I senast intradagstrenden uppåt kan återigen identifiera något som liknar Elliott Wave-impulser. Se siffror i grafen. 5:e rörelsen skulle kunna infalla med fibonacci extension-nivån 138,2% vilket är 220 jämnt. En trejd med
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.