amg_nik

Investmentbolaget Svolder: potentiell femte Elliott-impuls uppåt

Lång
OMXSTO:SVOL_B   SVOLDER AB SER. B
Efter de tydliga trendkanalerna som Svolder handlades i efter mars/maj-bottnarna 2020, så har PA:t varit lite mer sidledes- och/eller impulsliknande sedan oktober 2020.

Sedan oktober ser vi att investmentbolaget har handlats med allt högre bottnar och med tydliga stödnivåer sedan ca ett halvårs tid. 100-perioders EMA ger ganska bra signaler tillsammans med de djupare rekylerna på 200-perioders EMA:t.

Sedan oktober 2020 kan vi identifiera fyra impulser (enligt Elliott Wave-teori), som syns i de blå/röda kanalerna. En sådan formation skulle innebära en femte och sista impuls uppåt enligt den sista blå kanalen innan vi når en A-B-C korrigering.

En impuls bekräftas av att vi stänger (t.ex. med ett dagligt- eller vecko-candlestick) över den diagonala motståndslinjen.

Stochastic RSI visar på momentum uppåt, iallafall i intradagshandel under några dagar. Under den nuvarande fjärde impulsen nedåt har Stoch RSI gett bra intradags-toppsignaler.

Fråga: Hur exakt bör man vara när det kommer till Elliott Wave-teorins regler? T.ex. så uppfylls inte kriteriet att den tredje impulsen är den längsta i det här fallet.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.