markofswe

Svolder i Stark Fortsatt Trend Upp

Lång
OMXSTO:SVOL_B   SVOLDER AB SER. B
Svolder har haft en väldigt fin uppåt trend sen Covid krashen Mars 2020 och nådde nästan Fib Extension 4.618 på 395 SEK , för att sen falla neråt tillbaka in i trendkanalen för att hitta stöd vid Fib Extension 3.618.

Där lyckades priset sedan starkt ta sig tillbaka ovanför trendkanalen och stänga en daglig candle.

Svolder uppvisar en väldigt fin och clean chart där alla fib targets träffats en efter en, och även hållt som stöd efter rekyler nedåt.

Flera indikatorer visar på att Svolder kan fortsätta klättra mer närmaste tiden:

- Både MACD och Stoch RSI ser ut att korsa för fortsatt uppsida
- 50&200 Ema pekar fint upp
- Stort grönt Ichimoku berg som pekar fortsatt skarpt upp samt lagging span.
- RSI på 63.

Att det kan formas en dubbeltopp vid senaste ATH på 390.8 SEK är något man kan ha i åtanke där det verkats sålt av en del nära fib Extension 4.618, men annars ser Svolder väldigt starkt ut enligt mig.


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.