TraderByChance

SWECO | Våg 4a formas för vidare uppgång.

Lång
OMXSTO:SWEC_B   SWECO AB SER. B
Här ser det ut som Sweco rekylar fint för en våg 4a. Detta ser jag som mycket hälsosamt.
Kommer vi under första vågen (130kr) så är dock min analys ogiltig och du ska INTE kolla efter en lång trade.

Men jag tror vi ska ner en bit till. Och det kan gärna få ta några veckor. Skulle vilja ha 5 små vågor för att skapa upp ett C, för att får klart 4e vågen.

Efter det tror jag på en stadig uppgång mot 200kr och kanske en bit över.

Kommer snart leta ingångar för att fylla på min SWECO position.

Happy trading.
Kommentera: Bra träff i boxen och vändning. Får vi en lite flagga här skulle jag placera en long order.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.