GodDamnSki

Swedbank - Bullish setup

Lång
OMXSTO:SWED_A   SWEDBANK AB SER A
Swedbank har nyligen haft en kraftig dubbelbotten som fått kursen att rusa. Nu efter flera dagars uppgång inväntar jag en mindre pullback för att RSI ska få neutraliseras något från att nu befinna sig på kraftigt överköpa nivåer. Inväntar en pullback motsvarande 4,5% som också då skulle bilda en höger skuldra i en eventuell inverted H&S-formation med en bullish target på ca 159 SEK som också markerar en tidigare topp.
Trade stängt: målet nått: Hur gick det här då? ;)
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.