SMARTBMONEY

Mycet spännande nu.. Bör komma en riktig flush snart. ..

Kort
OMXSTO:SWED_A   SWEDBANK AB SER A
Short is the onely way. ...

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.