OMXSTO:SWED_A   SWEDBANK AB SER A
Ser ut som att denna bör toppa här och framöver tappa mark ner under 100kr. Självklart kan det komma studsar på vägen men värt att avakta eller gå kort om man vill det.

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.