OMXSTO:SWED_A   SWEDBANK AB SER A
Ännu höjs inte räntorna i Sverige så tror snarare att bankerna kommer att straffas under det kommande året. Det i kombination med ordrar som ska fyllas vid nivåer kring 147-152 kr gör att jag ser det som en logisk target.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.